ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 40 לשנת 2011

דוח המבקר לשנת 2011
חטיבת התכנון
אגף התכנון העירוני
אגף מחשוב ומערכות מידע
חטיבת משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש
חטיבת התפעול
אגף ביטחון ושירותי חירום
אגף הפיקוח
מינהל הכספים
אגף תקציבים
מינהל בינוי ותשתיות
אגף מבני ציבור
מינהל הנדסה
אגף רישוי עסקים
מינהל החינוך
אגף החינוך
יחידות עצמאיות
אגף נכסי העירייה
דובר העירייה
כללי