ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 41 לשנת 2012

דוח המבקר לשנת 2012
חטיבת התכנון
אגף התכנון העירוני
אגף מחשוב ומערכות מידע
חטיבת התפעול
אגף רבעים ושכונות
חטיבת משאבי אנוש
אגף רכש ולוגיסטיקה
מינהל הכספים
אגף לגביית ארנונה ואגרות מים
אגף להכנסות מבנייה ומפיתוח
מינהל הנדסה
מינהל החינוך
אגף משאבי חינוך
אגף קהילה נוער וספורט
מינהל בינוי ותשתיות
אגף מבני ציבור
תאגידים עירוניים
הרשות לפיתוח כלכלי
החברה למוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מייסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ