ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 42 לשנת 2013

דוח המבקר לשנת 2013
כללי
חטיבת התכנון
אגף ארגון ותקינה
חטיבת התפעול
אגף הפיקוח
אגף שיפור פני העיר
חטיבת משאבי אנוש
אגף משאבי אנוש
אגף רכש ולוגיסטיקה
מינהל הכספים
אגף חשבות
אגף תקציבים
מינהל החינוך
אגף משאבי חינוך
מינהל בינוי ותשתיות
אגף דרכים ומאור
תאגידים עירוניים
הרשות לפיתוח כלכלי