ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 36 לשנת 2007

דוח המבקר לשנת 2007
חטיבת תפעול
אגף לשיפור פני העיר
אגף הפיקוח
יחידת הרכב העירונית
חטיבת תכנון
אגף ארגון ותקינה
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
מנהל כספים
אגף גביית ארנונה ואגרת מים
מינהל הנדסה
אגף רישוי עסקים
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
השירות המשפטי
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 35 לשנת 2006
טיפול בתלונות ציבור