ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 35 לשנת 2006

דוח המבקר לשנת 2006
מנהל כספים
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
מינהל החינוך, התרבות והספורט
אגף החינוך + האגף לחינוך על יסודי
חטיבת התפעול
אגף לשיפור פני העיר
חטיבת תכנון
אגף מיחשוב ומערכות מידע
המרכז למחקר כלכלי חברתי
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
מת"ש
כללי
ועדות עירוניות
דוחות מעקב על נושאי ביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 34 לשנת 2005
טיפול בתלונות ציבור
נספחים