ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 43 לשנת 2014

דוח המבקר לשנת 2014
חטיבת התכנון
אגף מחשוב
חטיבת התפעול
אגף שיפור פני העיר
אגף תברואה
מינהל הכספים
אגף הכנסות מבנייה ופיתוח
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
אגף גביית ארנונה ומים
אגף חיובי ארנונה
אגף חניה
מינהל בינוי ותשתיות
אגף דרכים ומאור
מינהל השירותים החברתיים
כללי
מועצה דתית תל אביב - יפו