ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 44 לשנת 2015

דוח המבקר לשנת 2015
מינהל הכספים
אגף לגביית אגרות ודמי שירותים
חטיבת התפעול
אגף החופים
אגף תברואה
מינהל החינוך התרבות והספורט
אגף משאבי חינוך
אגף קהילה נוער וספורט
מינהל בינוי ותשתיות
אגף התנועה
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
חטיבת התכנון
אגף נכסי העירייה
מינהל השירותים החברתיים
תחום זקנה
כללי
תאגידים עירוניים