ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקרת העירייה מספר 45 לשנת 2016

דוח מבקרת העירייה מספר 45 לשנת 2016
מינהל הכספים
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
אגף חנייה
חטיבת התפעול
אגף סל"ע
אגף ביטחון ושירותי חירום
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף שכר וזכויות סוציאליות
מינהל בינוי ותשתיות
אגף דרכים ומאור
מינהל החינוך התרבות והספורט
אגף משאבי חינוך
מינהל השירותים החברתיים
כללי
תאגידים עירוניים
הרשות לפיתוח כלכלי תל-אביב - יפו