מטרת אתר משרד מבקר העירייה מאפשר שימוש בטכנולוגיית האינטרנט לשיפור הגישה ואחזור המידע של דוחות הביקורת במסגרת שקיפות המידע וזמינותו לקהל הלקוחות.
תצורת בניית האתר נעשתה מתוך ראייה של שיפור השירות שמספק האתר ועל מנת לאפשר עיון מועיל ותכליתי במידע.

דוח מבקר העירייה מס' 44 לשנת 2015

דוח הביקורת לשנת 2015 כולל את הממצאים, המסקנות וההמלצות של מבקר העירייה מתוך מגוון דוחות הביקורת שנערכו במהלך השנה, חלקן בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, חלקן בעקבות פניות של גורמים עירוניים וחלקן כתוצאה מיוזמת הביקורת, וכן דוחות מעקב.

קרא עוד

דוח מבקר