המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

אודות דוח המבקר

דוח הביקורת לשנת 2015 כולל את הממצאים, המסקנות וההמלצות של מבקר העירייה מתוך מגוון דוחות הביקורת שנערכו במהלך השנה, חלקן בהתאם לתכנית העבודה השנתית, חלקן בעקבות פניות של גורמים עירוניים וחלקן כתוצאה מיוזמת הביקורת, וכן דוחות מעקב.
לנגד עיניה של הביקורת בשנת 2015, כמו בשנים קודמות, עמדו יישום איכות, יעילות ומקצועיות מירבית במערכות העירייה במסגרת החוקים, התקנות והנהלים הקיימים, תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין וטוהר מידות. כשהקו המנחה את הביקורת הוא המודעות לכך שעובדי העירייה ונבחריה הם משרתי הציבור ולא אדוניו.
המטרות והדגשים של הביקורת בשנת 2015 היו, כבכל שנה, קידום פתרונות איכות, יעילות ואפקטיביות בפעילות העירייה ופעולות עובדיה; הגדלת הכנסות העירייה והקטנת הוצאותיה; ביצוע ביקורות בנושאים ממוקדים מטרות ודגשים לשנת 2015, כפי שנקבעו ע"י ראש העירייה לכלל יחידות העירייה; יצירת סביבה מבוקרת בחטיבות ובמינהלי העירייה.
תחומי האפקטיביות ביעדים המרכזיים לשנת 2015 הובילו את הביקורת לקבלת החלטה על ביצוע דוחות בנושאי פעילות ותפעול שוטף כגון: דיווח על העסקת עובדי ניקיון, שעות עבודתם ושעות הפעלת רכבי טיאוט על ידי קבלנים באגף התברואה בעירייה; פעילות מחלקת הביצוע באגף התנועה ורשות תמרור מקומית; אגף החופים; מחלקת הסעים באגף משאבי חינוך; מיצוי הכנסות משרד החינוך; לשכת התאגידים העירונית; תחום זקנה במינהל השירותים החברתיים; הקצאת מקרקעין; טיפול אגד"ש בגביית חובות באמצעות משרדי עו"ד חיצוניים; וכן נושאים חשובים נוספים, בעלי עניין מיוחד כגון: הנהגת תל אביב-יפו של הצופים; מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים; מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ; נושאי משרות אמון בחברת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב- יפו בע"מ; השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים, לימודי תעודה ומינהל ושלטון מקומי; תכניות ההדרכה וההשתלמויות של עובדי העירייה.
ביקורת המלווה את הבעיות והניהול השוטף בזמן אמת, משמשת אמצעי בקרה חיוני שבאמצעותו ניתן לבחון תהליכים, לתקן ליקויים במהלך הביצוע ולהפיק לקחים.
ראוי להדגיש שדוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, ומתייחס לפעילות בנושאים שנבדקו בלבד. אין לייחס את היקף עבודת הביקורת בנושא מסוים להערכתו מבחינת חשיבותו שכן אופי הנושא הוא הקובע לביקורת את מידת הפירוט.
דוחות הביקורת שנערכו בשנת 2015 חשפו, בין היתר: ליקויים בתהליכי עבודה; בפיקוח ובקרה; ליקויים שמקורם בחוסר מיומנות ניהולית/מקצועית ו/או בקרה ניהולית; ליקויים שמקורם בנורמות עבודה קיימות וחוסר פעילות לבחינת תהליכים ולנקיטת פעילות יזומה מתקנת; חוסר בפעילות מתמדת מובנית למעקב טיפול, להפקת לקחים ולתיקון ליקויים.