ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 30 לשנת 2001

דוח המבקר לשנת 2001
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
יחידת התקשורת
מחלקת הארכיון
מינהל בינוי ותשתית
מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי
מינהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
מינהל החינוך והתרבות
אגף משאבי חינוך
מינהל כללי
היחידה לפניות הציבור
חטיבת תכנון
אגף מיחשוב מערכות מידע
חטיבת תפעול
אגף התברואה
אגף הפיקוח
מינהל כספים
מינהל השירותים החברתיים
אגף שירותי רווחה
אגף נכסי העירייה
השירות המשפטי
בדיקה מיוחדת
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 29 לשנת 2000
טיפול בתלונות ציבור