ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 31 לשנת 2002

דוח המבקר לשנת 2002
חטיבת תפעול
אגף רבעים ושכונות
אגף שיפור פני העיר
אגף הפיקוח
הרשות לאיכות הסביבה
מינהל החינוך, התרבות והספורט
אגף תרבות ואומנויות
אגף קהילה, נוער וספורט
אגף נכסי העירייה
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
אגף רכש ולוגיסטיקה
מרכז פיתוח ארגוני והדרכה
מינהל כספים
אגף חשבות
אגף חיובי ארנונה ואגף גביית ארנונה ואגרת מים
כללי
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 30 לשנת 2001
טיפול בתלונות ציבור