ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 32 לשנת 2003

דוח המבקר לשנת 2003
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש ומת"ש (מרכז תשלומי שכר)
אגף רכש ולוגיסטיקה
מינהל כספים
אגף חיובי ארנונה ואגף גביית ארנונה ואגרת מים
מינהל החינוך, התרבות והספורט
אגף קהילה, נוער וספורט
אגף משאבי חינוך
חטיבת תפעול
אגף התברואה
מינהל בינוי ותשתית
אגף התנועה
מינהל השירותים החברתיים
אגף נכסי העירייה
תאגידים עירוניים
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 30 לשנת 2001
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 31 לשנת 2002
טיפול בתלונות ציבור