ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 33 לשנת 2004

דוח המבקר לשנת 2004
מינהל הכספים
האגף להכנסות מבנייה ופיתוח
אגף החשבות
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
מינהל בינוי ותשתית
אגף המים, הביוב והתיעול
חטיבת תפעול
אגף התברואה
אגף שיפור פני העיר
מחלקת כיבוי אש
חטיבת תכנון
לשכת התאגידים
מינהל החינוך, התרבות והספורט
אגף תרבות ואמנויות
אגף נכסי העירייה
תאגידים עירוניים
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 28 לשנת 1999
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 30 לשנת 2001
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 31 לשנת 2002
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 32 לשנת 2003
טיפול בתלונות ציבור