ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 37 לשנת 2008

דוח המבקר לשנת 2008
תאגידים עירוניים
מינהל השירותים החברתיים
אגף בריאות הציבור
חטיבת התפעול
אגף הפיקוח
מינהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה