ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 38 לשנת 2009

דוח המבקר לשנת 2009
תאגידים עירוניים
חטיבת משאבי אנוש
מת"ש
חטיבת התפעול
אגף לשיפור פני העיר
אגף החופים
נושאים חוצי מערכת