ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 39 לשנת 2010

דוח המבקר לשנת 2010
מינהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבנייה
מינהל החינוך
אגף החינוך
מינהל הכספים
אגף החשבות
תאגידים עירוניים
חטיבת משאבי אנוש
יחידות עצמאיות
אגף הנכסים
חטיבת התפעול
אגף תברואה
אגף הפיקוח